Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Przegląd Projektu. Wizyta IR w Kijanach. 10.04.2014r.

Celem przeglądu projektów wdrażanych przez Instytucje Realizujące w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach Celu 2 jest ocena postępów wdrażania poszczególnych projektów oraz jeśli to będzie konieczne, zaproponowanie działań naprawczych. ... »

WESOŁEGO ALLELUJA

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego “Alleluja” życzą Wychowankowie, Pracownicy i Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach

Szkolenia indywidualne. Kurs kwalifikacyjny pod nazwą : „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°”

W dniach 29 i 30 marca br. cztery osoby - wychowawcy pracujący bezpośrednio z wychowankami brali udział w kursie kwalifikacyjnym „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°”. ... »

Szkolenia indywidualne " Warsztat kwalifikacyjny. Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji. ART ®.”

W ramach Projektu; dwie osoby, spośród personelu pracującego bezpośrednio z wychowankami w dniach 06-09. 03. 2014r. uczestniczyły w warsztacie kwalifikacyjnym " Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji. ART ®.” ... »

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Dostawa wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

W zakładce obok znajduje się zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla PO-W. Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych: "Spiczyn.Dostawa wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Numer ogłoszenia: 35566 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy." Zachęcamy do udziału w postępowaniu.

Szkolenie w zakresie "nauki o więzi"

W dniach 08 i 09 stycznia 2014r. odbyło się 10-cio godzinne szkolenie z zakresu "nauki o więzi" - zgodnie z założeniami projektowymi - dla pracowników pracujących bezposrednio w podopiecznymi. Tematyka szkolenia poruszała ważne dla wychowawców obszary, które w pracy niejdnokrotnie pozwalają postawić właściwą diagnozę problemów wychowawczych oraz wyznaczyć kierunki oddziaływań opiekuńczo -wychowawczych. Podczas szkolenia uczestnicy korzystali z cateringu. Na zakończenie pracownicy dokonują ewaluacji szkolenia i otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie.

Kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 30.12.2013r. w tut. PO-W odbył się 6-cio godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu socjoterapii zrealizowane

W ramach II Komponentu zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu socjoterapii dla wychowawców i pracowników bezpośrednio pracujących z dziećmi. Pomimo wysokich oczekiwań, spotkania szkoleniowe spotkały się z uznaniem uczestników i mamy nadzieję, że pomogą w pracy zawodowej. Prowadzącą jest pani Agnieszka Wąsowicz z Towarzystwa Nasz Dom - wieloletni pracownik domów dla dzieci, trener.

Wizyta monitorująca

W dniu 09. pażdziernika w tut. PO-W odbyła sie wizyta monitorująca w ramach Projektu. Wizyta została zaplanowana Umową o dofinansowanie i obejmowała kontrolę całości odkumentacji projektowej oraz losową kontrolę zgodności dokumentacji wysyłanej do IR z tą znajdującą się w jednostce. Inspektorzy ROPS dokonali przeglądu zaawansowania prac zgodnie z założeniami projektowymi.

Realizacja II komponentu Projektu

W IV kwartale rozpoczynamy praktyczną realizację II komponentu naszego Projektu. Na początek szkolenie z zakresu socjoterapii przeznaczone dla pracowników placówki pracujących bezpośrednio z wychowankami. Szkolenie będzie odbywać się w trzydniowych cyklach; będzie miało charakter warsztatowy. Ponadto w br. przewidujemy jednodniowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakończenie I etapu prac medernizacyjnych

wejście główne Czas wakacji szkolnych upłynął pod znakiem remontu w obiekcie PO-W; wyremontowano niektóre pokoje wychowanków , korytarze, sale specjalnego przeznaczenia - kładąc gładź i malując ściany i sufity. Odnowiono klatkę schodową główną, zamonotwano balustradę schodową i położono płytki. Wyremonotwano salę do terapii rodzin i położono tam wykładzinę dywanową. Wykonanano przejście pomiędzy biblioteką a czytelnią. Na zewnątrz położono opaskę z kostki brukowej, która jednocześnie ma służyć jako chodnik prowadzący do strefy pracy z rodziną... ... »

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych

03.07.2013r. rozpoczęto prace modernizacyjne w PO-W; budynek obejmuje dwie kondygnacje, w związku z tym, zadanie podzielono na dwa etapy. Jako pierwsze modernizowane są pokoje dzieci młodszych na drugim piętrze. Pozostający na wakacje podopieczni przenieśli sie tymczasowo na pierwsze piętro. Pokoje i korytarz sa już przygotowane na malowanie. Prace posuwają się szybko do przodu. Wykonawcy zakończą prace przed powrotem dzieci do szkół.

PIKNIK INTEGRACYJNY

Środa - 26.06.2013r. upłynęła pod znakiem intergracji; juniorów i seniorów oraz wszystkich zaangażowanych w pracę z osobami zależnymi. Piknik był elementem projektu: "Podnoszenie jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych" realizowanego przez ROPS Lublin. Mimo niesprzyjającej pogody na obecnych czekało wiele atrakcji. Zaproszono znamienitych gości w tym mieszkańców DPS-ów i wychowanków PO-W z terenu województwa lubelskiego. Swój udział potwierdziło około 300 osób. ... »

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 365 512 PLN, wkład własny beneficjenta to 54 827 PLN. Komponent I – 91 % wartości projektu – 332 615,92 PLN (inwestycyjny) Komponent II – 9 % wartości projektu - 32 896,08 PLN (szkoleniowy)

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości świadczonych usług w PO-W w obszarze opieki i wychowania. ... »

« 1 2 3 »

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna