Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Podpisanie Umowy w sprawie realizacji Projektu

W dniu 10.05.2013r. o godzinie 14.00 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach". Z ramienia Instytucji Realizującej umowę podpisywała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie pani Aleksandra Warmińska. Ze strony Beneficjenta czyli Powiatu Łęczyńskiego dokument podpisała upoważniona przez władze powiatowe dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach pani Agnieszka Korzeniewska. Umowa w sprawie realizacji projektu określa ramy czasowe jego trwania tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2014r. ... »

Konkurs na fundusze szwajcarskie roztrzygnięty

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów końcowych Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” realizowanego w ramach obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie otworzyła Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości oraz wręczeniem symbolicznych czeków wraz z podaniem kwoty dofinansowania. Uroczystego wręczenia czeków dokonał Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Po części oficjalnej nastąpiła część merytoryczna, w której poruszone zostały najważniejsze kwestie finansowo-księgowe oraz merytoryczne związane z realizacją projektów. Program spotkania obejmował również czas przeznaczony dla Przedstawicieli Mediów na kontakt z Beneficjentami i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów. źródło: www.rops.lubelskie.pl

Informacje ogólne

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

« 1 2 3

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa