Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Przegląd Projektu. Wizyta IR w Kijanach. 10.04.2014r.

Celem przeglądu projektów wdrażanych przez Instytucje Realizujące w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach Celu 2 jest ocena postępów wdrażania poszczególnych projektów oraz jeśli to będzie konieczne, zaproponowanie działań naprawczych.

W województwie lubelskim wizytowano dwie placówki; tj. DPS w Matczynie oraz naszą PO-W w Kijanach.
Delegacja IR liczyła 17 osób; w jej skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; bezpośrednio koordynujący projekt. Dyrektor biura ambasady Szwajcarii wraz z tłumaczem. Eksperci z dziedziny realizacji projektów w obszarze polityki społecznej. Ponadto dyrektor i z-ca ROPS w Lublinie wraz z pracownikami realizującymi projekt na poziomie IR – ROPS.
Ze strony władz powiatowych Gości przywitał pan Kazimierz Radko – wicestarosta Łęczyński. Spotkanie prowadziła dyrektor PO-W p. A. Korzeniewska. Delegacji przedstawiono poziom zaangażowania realizacji Projektu w poszczególnych Komponentach w postaci prezentacji multimedialnej, ponadto zaprezentowano placówkę ze zwróceniem uwagi na korzyści wynikające z realizacji założeń projektowych.

link:http://www.rops.lubelskie.pl/sppw/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:rodokresowy-przegld-realizacji-projektu-poprawa-jakoci-usug-wiadczonych-w-domach-pomocy-spoecznej-i-placowkach-opiekuczo-wychowawczych&catid=1:aktualnosci&Itemid=2

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych