Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Szkolenie z zakresu: "Prowadzenie dokumentacji wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kijanach" - zrealizowane

W dniach 02, 03, 04 lipca br. odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji podopiecznego PO-W. Spotkanie prowadziły trenerki Towarzystwa Nasz Dom z W-wy. Rezultatem szkolenia jest wypracowanie i ujednolicenie sposobów prowadzenia akt dziecka ze szczególnym uwzględnieniem planów pracy z dzieckiem i rodziną.

Spotkanie miało charakter warsztatowy; 12 godzin przeznaczono na wstępną analizę stosowanych metod pracy, procedur, technik i narzędzi. Kolejnym modułem tego szkolenia była konsultacja indywidualna, podczas której trenerki spotykały się z każdym pracownikiem - członkiem zespołu wychowawczego. Wychowawcy mieli możliwość wyjaśnienia kwestii problematycznych i przeanalizowania dotychczasowych metod pracy w kontekście założonych celów w pracy z podopiecznym.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron