Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Z podziękowaniem za współpracę.

Kijany, dn. 26 listopada 2015r. SZANOWNA PANI ALEKSANDRA WARMIŃSKA DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE


W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, w ramach Obszaru Priorytetowego 4 Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, pragniemy złożyć wyrazy podziękowania.
Głównym celem naszego Projektu była modernizacja obiektu PO-W w Kijanach oraz infrastruktury towarzyszącej, zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz działania o charakterze szkoleniowym, których rezultatem jest podniesienie kompetencji i potencjału kadry pracującej w placówce.
Zaangażowaliśmy się w ten Projekt widząc w nim realną szansę dobrej zmiany w pracy nad poprawą warunków i jakości życia wychowanków. Upatrywaliśmy w nim możliwość realizacji istotnego celu polityki społecznej, który wychodzi z koncepcji dobra wspólnego i stawia w centralnym punkcie spełnianie niezbędnych i istotnych dla egzystencji człowieka celów życiowych. Ufaliśmy, że jego osiągnięcie jest uwarunkowane inwestycją w dobrze przygotowaną profesjonalną kadrę, która szybko i prawidłowo reaguje na niekorzystne zmiany w życiu społecznym.
Bardzo dobra współpraca, zarówno z Panią jak i całym Zespołem zarządzającym projektem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie pozwoliła nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele projektowe, które podopieczni korzystający ze wsparcia uznali za niezwykle dla nich ważne.
Dziękujemy całemu Zespołowi, który przez cały okres realizacji Projektu służył nam pomocą i wsparciem merytorycznym, zaś okazane zaangażowanie sprawiło, że projekt zakończył się powodzeniem.
Mamy nadzieję, że zawiązana w ramach Projektu współpraca będzie mogła być kontynuowana przy kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.
Łączymy wyrazy szacunku.
Zespół Realizujący Projekt.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa