Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Zakres pojektu "Poprawa jakości usług świadczonych w PO-W w Kijanach"

Beneficjentem projektu inwestycyjno – szkoleniowego pod nazwą: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” jest Powiat Łęczyński, realizujący zakontraktowane działania w latach 2013 – 2014 w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach.

Potrzeba realizacji projektu wynikła z konieczności wykorzystania potencjału Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach poprzez podniesienie jakości infrastruktury obiektu, wydzielenia stref do pracy z rodziną i sal do pracy specjalistycznej z wychowankami i do relaksacji oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wychowanków i kompetencji zawodowych personelu. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach to placówka opieki całodobowej. Mieszka tu 30 podopiecznych, w różnym wieku. Placówka spełnia obowiązujący standard opieki i wychowania. Jednakże praktyka wskazuje na konieczność poszerzenia oferty świadczonych usług o oddziaływania specjalistyczne skierowane na dziecko i jego rodzinę. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest chęć: Poprawy standardu pomieszczeń mieszkalnych i wspólnej przestrzeni użytkowanej przez wychowanków , Wydzielenia strefy do pracy z rodziną, Stworzenia komfortowego miejsca do pracy, do relaksu i odpoczynku przeznaczonego dla wychowanków, Stworzenia bezpiecznej sali terapii dla dzieci i młodzieży – wychowanków placówki , Podniesienia kompetencji personelu (Kompetentny personel to gwarancja dobrej opieki i wychowania dzieci w domu dziecka.), Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wychowankom i personelowi.
Projekt jest komplementarny z zapisami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005- 2013, Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2008 – 2014r.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa