Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości świadczonych usług w PO-W w obszarze opieki i wychowania.

PO-W w Kijanach nie tylko ma statutowy obowiązek zapewniania wychowankom właściwych warunków życiowych, oraz prawidłowego pokierowania ich rozwojem ale również reintegrację rodzin, czyli działania zmierzające do przywrócenia dzieci do wychowania w rodzinie biologicznej.Podniesienie i utrzymanie na stałym, wysokim poziomie standardu opieki i wychowania świadczonego przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Kijanach względem przebywających tam podopiecznych umożliwi :
Modernizacja obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
Podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału kadry zatrudnionej w w/w instytucji, w szczególności bezpośrednio pracującej z wychowankami. W wyniku realizacji projektu otrzymamy:
Wysoki standard pomieszczeń mieszkalnych i wspólnej przestrzeni użytkowanej przez wychowanków
Wydzielona strefa do pracy z rodziną.
Komfortowe miejsce do pracy, do relaksu i odpoczynku przeznaczone dla wychowanków.
Bezpieczna sala terapii dla dzieci i młodzieży – wychowanków placówki
Kompetentny personel
Wysoki poziom bezpieczeństwa wychowanków i personelu
Pozytywny odbiór społeczny instytucji pomocy społecznej jaką jest PO-W w Kijanach.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe