Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Z podziękowaniem za współpracę.

Kijany, dn. 26 listopada 2015r. SZANOWNA PANI ALEKSANDRA WARMIŃSKA DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE ... »

Materiały promocyjne.

W dniu 30.10.2015r. otrzymaliśmy od IR materiały promocyjne do wykorzystania przez podopiecznych; m.in. gry logiczne i sprzęt sportowy. Dziękujemy.

Wizyta kompleksowa na zakończenie Projektu.

W dniu 30 listopada w tut. POW miała miejsce wizyta kompleksowa ze strony Instytucji Realizującej połączona z analizą dokumentacji merytorycznej i księgowej. Członkowie Zespołu IR dokonali również oględzin rezultatów Projektu, celem ostatecznego rozliczenia i zatwierdzenia efektów prac projektowych.

Wizyta Studyjna 14 - 16 października 2015r.

W ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował krajową wizytę studyjną do placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Wizyta odbyła się w terminie 14 – 16 października 2015 r. Z naszej POW Udział w wizycie wzięły 2 osoby.

Tworzenie autonomii grup wychowawczych.

W ramach realizowanego Projektu dokonano wyodrębnienia części administracyjnej poprzez postawienie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi na korytarzu I piętra. ... »

Zrealizowano szkolenie pt: „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”

Dwunastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w dniu 19. lutego br. uczestniczyło w szkoleniu na temat diagnozy i terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Spotkanie było prowadzone metodą wykładu, warsztatu oraz pracy nad indywidualnym przypadkiem. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności opiekuńczo -wychowawczych personelu pracującego bezpośrednio z wychowankami.

Zakres pojektu "Poprawa jakości usług świadczonych w PO-W w Kijanach"

Beneficjentem projektu inwestycyjno – szkoleniowego pod nazwą: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” jest Powiat Łęczyński, realizujący zakontraktowane działania w latach 2013 – 2014 w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach. ... »

"Wczoraj - Dziś - Jutro" konferencja w Lublinie.

W dniu 20.11.2014r. wzięliśmy udział w w konferencji Wczoraj - Dziś - Jutro prezentującej działania ROPS w Lublinie w ramach Projektu. Konferencję otworzyła dyrektor ROPS p. A.Warmińska; głos zabrał również p. Roland Python - dyrektor SPPW. Konferencje prowadziła p. A. Duda - Ziętek dziennikarka TV Lublin. W spotkaniu uczestniczyły również nasze podopieczne, Nikola i Kinga, które miały okazję wypowiedzieć się przed kamerą TV Panoramy Lubelskiej. ... »

Materiały promocyjne trafiły do wychowanków

W ramach realizowanego projektu od ROPS w Lublinie (Instytucja Realizująca) otrzymaliśmy materiały promocyjne. Są to torby, plecaki, MP3 oraz zestawy do malowania. Zgodnie z intencją IR; artykuły te przekazano naszym podopiecznym. Serdecznie dziękujemy w imieniu wychowanków.

Modernizacja oświetlenia

Jedną z ostatnich aktywności w projekcie jest modernizacja oświetlenia w obiekcie placówki. Polega ona na wykorzystaniu w modernizowanej instalacji źródeł światła LED, które w dłuższej perspektywie czasowej powinny przynieść znaczne oszczędności w rachunkach. Ten etap Projektu rozpoczął się w 2-gim tygodniu września; planuje się zakończyć działania do końca września. W ramach tego zadania główne miejsca użytkowe; w tym korytarze, klatki schodowe i toalety zostaną wyposażone w czujniki ruchu i oświetlenie awaryjne.

Zakończenie II etapu prac modernizacyjnych

Komponent I realizowanego Projektu obejmował prace modernizacyjne w zakresie łazienek, z których korzystają wychowankowie. Własnie zakończyliśmy modernizacje w całym zakresie planowania. Wygląd tych pomieszczeń oraz ich funkcjonalność znacznie się poprawiła. Wyeliminowaliśmy przestarzałe rozwiązania inwestycyjne. Wprowadziliśmy nieco koloru,.. cały czas zmierzamy do utworzenia warunków porównywalnych do domowych.

Szkolenie z zakresu: "Prowadzenie dokumentacji wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kijanach" - zrealizowane

W dniach 02, 03, 04 lipca br. odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji podopiecznego PO-W. Spotkanie prowadziły trenerki Towarzystwa Nasz Dom z W-wy. Rezultatem szkolenia jest wypracowanie i ujednolicenie sposobów prowadzenia akt dziecka ze szczególnym uwzględnieniem planów pracy z dzieckiem i rodziną. ... »

Dodatkowe powierzchnie odnowione.....

W ramach realizowanego Projektu odnowiliśmy cztery dodatkowe pomieszczenia, w których na co dzień przebywają podopieczni. Zostały położone gładzie gipsowe i nowy kolor na ścianach oraz zamocowano listwy przypodłogowe.

Szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin - zrealizowane

W dniach 22.04.2014r. - 25.04.2014r. w tut. PO-W realizowano szkolenie pod nazwą: "Systemowa terapia rodzin. Podejście systemowe w terapii rodziny." ... »

1 2 3 »

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa