Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2014-06-13 22:58:00

Kijany, dnia 11.06.2014r. Numer sprawy POW.ZP.272.1. 06. 2013W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 05.06.2014r. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:
„Prowadzenie dokumentacji wychowanka całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej”. dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej; przedmiotowe zadanie powierza się:
Towarzystwu NASZ DOM, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. We wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna, spełniająca wymagania formalne Oferta Cenowa. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu zadanej tematyki szkolenia.
Dziękujemy za udział w postępowaniu
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
Otrzymują: a/a

(Podpis Dyrektora jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków