Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.07.2014r.

2014-07-29 06:30:54

Kijany, dnia 28.07.2014r. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.07.2014r. dotyczącego wyboru Wykonawcy tablicy pamiątkowej dla projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii EuropejskiejPlacówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2014r. dotyczące wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: wykonanie tablicy pamiątkowej.

Uzasadnienie: W zadanym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna spełniająca wymagania formalne oferta cenowa. Zawarta w ofercie kwota przekracza środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.


Jednocześnie informujemy, że zapytanie zostanie przeprowadzone powtórnie.

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Koordynator Projektu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna