Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty

2014-08-11 13:14:31

Kijany, dnia 11.08.2014r. Numer sprawy POW.ZP.272.1.11.2014W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 06.08.2014r. na wykonanie tablicy pamiątkowej dla Projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej, informuje się:
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym:

ANALIZA OFERT
Nr oferty Cena brutto CN/CRx100%*) Wynik pkt.
1. FLESZ STUDIO Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek 1746, 00 984/1746x100 53,35
2. WIELKAREKLAMA ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń 1230, 00 984/1230x100 80
3. DS. Studio Dariusz Staniak, ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna 984, 00 984/984x100 100
4. ADVERTIK Hubert Krać, ul. Przemysłowa 1/6, 21-010 Łęczna 1070,10 984/1070,10x100 92

Po dokonaniu analizy przedmiotowych ofert zadanie powierza się: Firmie DS. Studio Dariusz Staniak, ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna.

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie www.sppw.powiatleczynski.pl, do zamawiającego przesłano cztery oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru. Firma: DS Studio, Dariusz Staniak, ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna, za wykonanie zamówienia zaproponowało najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego zadania,.


Dziękujemy za udział w postępowaniu
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
Otrzymują: a/a

(Podpis Dyrektora jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa