Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015-02-06 10:32:27

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 02.02.2015r. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” dla dwunastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej;

przedmiotowe zadanie powierza się:
Europejska Platforma Edukacyjna sp. z o.o. ul. Północna 22a, Lublin

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. We wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu zadanej tematyki szkolenia.
Dziękujemy za udział w postępowaniu

A.Korzeniewska
dyrektor PO-W w Kijany

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www