Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Szwajcarsko-polski ... » UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA ...

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 19.06.2013R. ZNAK POW.ZP.272.1.03.2013

2013-07-12 12:52:48

Kijany, dnia 12.07.2013r. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19.06.2013 dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanej w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2013r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami, mającej na celu podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami placówki poprzez udział w szkoleniach. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zapytania w punkcie IX, unieważnia postępowanie. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Agnieszka Korzeniewska Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach Koordynator Projektu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych