Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: POW.ZP.272.1.02.2013

2013-08-21 08:20:23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą : Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej powierzono: Pracowni Projektowej Irmina Lisiecka, ul. Wiklinowa 4, 21-010 Łęczna; osobowo funkcję tę pełnić będzie mgr inż. arch. Irmina Lisiecka. Cena realizacji zamówienia 1 800,00 PLN brutto; UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 5-ciu oferentów, do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, spełniająca kryterium wyboru. Koordynator Projektu Agnieszka Korzeniewska

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe