Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Szwajcarsko-polski ... » Unieważnienie zapytania ...

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19.12.2013r.

2013-12-31 10:03:49

Kijany, dnia 31.12.2013r. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19.12.2013r. Dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi cateringowej podczas szkolenia z „nauki o więzi” dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej


Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2013r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi cateringowej podczas szkolenia z „nauki o więzi” dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami.

UZASADNIENIE
Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły jedna ważna, spełniająca wymagania formalne Oferta Cenowa.
Powodem unieważnienia postępowania jest zapis: punkt 7) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach SPPW, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004r. – PZP.
Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostanie poinformowany
o unieważnieniu drogą mailową.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Koordynator Projektu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe